Nawigacja

Szkoła

O naszej szkole

Szkoła wchodzi w skład

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirkowie

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

 

MIRKÓW

 • wieś położona na granicy miasta Wrocławia, 2 km od Długołęki

 

POŁOŻENIE  SZKOŁY

 • centralna część tzw. "nowego" Mirkowa

 

WARUNKI LOKALOWE

 • 7 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, gabinet pielęgniarki, sala do gier i zabaw ruchowych, świetlica, stołówka; na terenie szkoły plac zabaw i boisko


LICZBA  UCZNIÓW  W  SZKOLE -  184 (stan na 21.10.2015r.)

Nauka w naszej szkole to pasjonująca przygoda, a nauczyciele wiedzą, że jest ona najbardziej efektywna, kiedy sprawia dzieciom radość. Dlatego staramy się, aby pobyt w szkole był dla uczniów czasem spędzonym w miłej i życzliwej atmosferze, a nauka samą przyjemnością.

 

Zajęcia dodatkowe - bezpłatne:

 • Koło Działań Twórczych kl. III,  kl. IIb (I semestr), IIa (II semestr)
 • Gry i zabawy ruchowe  kl. IIa (I semester), IIb (II semester),
 • zajęcia wyrównawcze w kl. I – III,
 • zajęcia z lekkiej atletyki,
 • Koło Polonistyczne  kl. IV – VI
 • Koło Ekologiczne  kl. IV – VI,
 • SKS  kl. IV – VI,
 • Zespół muzyczny kl. IV – VI,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV – VI,
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego kl. IV – VI,
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. IV – V,
 • zajęcia przygotowujące do sprawdzianu w kl. VI (matematyka, język angielski)

 

Zajęcia dodatkowe – płatne:

 • język anielski ( szkoły językowe: ENGLISCH FOCUS, BERNAT),
 • warsztaty plastyczno-praktyczno-techniczne ZETPETY,
 • basen,
 • szermierka,
 • balet.

 

Mocne strony naszej szkoły:

 • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska stale doskonaląca się,
 • holistyczne kształcenie,
 • wysoki poziom nauczania, o czym świadczą wyniki zewnętrznych sprawdzianów po szkole podstawowej,  diagnoz,  konkursów oraz losy absolwentów,
 • brak anonimowości uczniów, pełna informacja o dziecku i jego rodzinie,
 • atmosfera otwartości i wzajemnego zaufania,
 • dbałość o bezpieczeństwo uczniów,
 • integracja ze środowiskiem - organizowanie wspólnych uroczystości dla mieszkańców Mirkowa,
 • dobre warunki nauki i pracy.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mirkowie
  ul. Słowackiego 17
  55-095 Mirków
 • 71/315-10-30

Galeria zdjęć